اینگونه به زندگی نگاه کنید...

اینگونه به زندگی نگاه کنیم ...

مرد را به عقلش نه به ثروتش

زن را به وفایش نه به جمالش

دوست را به محبتش نه به کلامش

عاشق را به صبرش نه به ادعایش

مال را به برکتش نه به مقدارش

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش

غذا را به کیفیتش نه به کمیتش

درس را به استادش نه به سختیش

دانشمند را به علمش نه به مدرکش

مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش

نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

دل را به پاکیش نه به صاحبش

جسم را به سلامتش نه به لاغریش

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

/ 3 نظر / 8 بازدید
اسفندیار فتحی

مثل همیشه بودی : عاقلانه ، عارفانه و شیرین با دوتا شعر عاشقانه به روزم سبز باشید

باران

سلام وبلاگ خیلی خوبی داری[گل]

اکرم

عالی بود اگه بتونیم اینارو تو زندگی واقعی پیاده کنیم قشنگه..