من / عشق<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پاك                  يعنی

سرزمين                      لحظه

يعنی                                 بيداد

عشق                                    من

باختن                                                          عشق

جان                                                                        يعنی

زندگی                                                                             ليلی و

قمار                                                                                مجنون

در                                          عشق يعنی ...                                  شدن

ساختن                                                                                  عشق

دل                                                                                      يعنی

كلبه                                                                           وامق و

يعنی                                                                      عذرا

عشق                                                              شدن

من                                     عشق

فردای                                يعنی

كودك                          مسجد

يعنی               الاقصی

عشق /    من

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
atefe

عشق يعني اينکه ماباور کنيم/ يک دل ديگر ارادتمند ماست.

a girlthat love u

salam hasan jan baba ey val khaste nabashi azize delam kheli az neveshtehat khosham omad doset daram