جملات زیبا

کنفسیوس : به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید.

 

لوئیس لومباردی : بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

 

مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی.

 

فلوبر: خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار .

 

سارنف : داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.

 

لاوس : وقتی آنچه داریم می بخشیم ، آنچه نیازمند آنیم دریافت خواهیم کرد.

 

ارسطو : عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند.

 

ابوالعلا : باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

 

منتسکیو : انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.

 

پرمودا باترا : مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر.

 

اپیکور: کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد.

 


/ 4 نظر / 4 بازدید
حسین1

سلام حسن جان . خوبی؟ دیگه داری غریب میشیا . ولی من که فراموشت نمیکنم. مطالب بسیار جالبی داری . مخصوصا جملات قصارزیبایی نوشتی. موفق باشی بازم به من سر بزن. بای

وحید جان

سلام کل حسن. بابا یه تحویل دار استخدام کن حقوقش با من...

زادو

سلام. بابا سایه ات حسابی سنگین شده...

قاسم عباسی

عشق عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من شب هجران نکند قصد دل آزاری من روزگاری که جنون رونق بازارم بود تو نبودی که بیایی به خریداری من برگ پاییزیم و خسته دل از باد خزان باغبان نیز نیامد پی دلداری من اشک گرم و غم عشق آمد و جانا چه کنم گر به فردا نرسد این شب بیداری من عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من قصه عشق شود قصه بیماری من من و دیوانگی و مهر و وفا یار شدیم تا تو باشی و من و عشق و وفاداری من