تو را من چشم در راهم....

و تا بازگشت آخرين پرستوی مهاجر چشم به راهت خواهم ماند....

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
a-t

اجازه بدين لحظات ناب رمان سينما رو با شما قسمت کنم.** **مهسا گفت‌: «بابام‌ پشت‌ بازوش‌ يه‌ دختر خالكوبي‌ داره‌!» گفتم‌: «پس‌ عكس‌ِ قاتلش‌ هميشه‌ همراهشه‌!»