خدایا چرا من ؟


 )  Arthur Ashe   آرتور آشی ) قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون به خاطر خون آلوده ای که درجریان یک عمل جراحی درسال ۱۹۸۳دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد ودربسترمرگ افتاد. او ازسراسر دنیا نامه هائی از طرفدارانش دریافت کرد.یکی از طرفدارانش نوشته بود :

 چرا خدا تو را برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟

     آرتور در پاسخش نوشت  :

  دردنیا ۵۰ میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می کنند،

 ۵ میلیون یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند،

 ۵۰۰ هزارنفر تنیس رادرسطح حرفه ای یادمی گیرند،

 ۵۰ هزارنفر پابه مسابقات ‏می گذارند،

 ۵ هزارنفر سرشناس می شوند ،

۵۰ نفربه مسابقات ویمبلدون راه پیدامی کنند،

 ۴ نفربه نیمه نهائی می رسند ،

  و٢نفر به فینال،

 و آن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم هرگز نگفتم خدایا چرا من؟

و امروز هم که ازاین بیماری رنج می کشم هرگز نمی توانم بگویم خدایا چرا من؟

 

/ 0 نظر / 12 بازدید