عجایت هفت گانه جهان

عجایت هفت گانه جهان

 

معلمی از دانش آموزان خواست تا عجایب هفتگانه جهان را فهرست وار بنویسند. دانش آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته های آنها را جمع آوری کرد. با آن که همه جواب ها یکی نبودند اما بیشتر دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند:

اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، دیوار بزرگ چین و... در میان نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می خورد. معلم پرسید: این کاغذ سفید مال چه کسی است؟ یکی از دانش آموزان دست خود را بالا برد. معلم پرسید: دخترم چرا چیزی ننوشتی؟

دخترک جواب داد: عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند و من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام را بنویسم. معلم گفت: بسیار خوب، هر چه در ذهنت است به من بگو، شاید بتوانم کمکت کنم.

در این هنگام دخترک مکثی کرده و گفت: به نظر من عجایب هفتگانه جهان عبارتند از : لمس کردن، چشیدن، دیدن، شنیدن، احساس کردن، خندیدن و عشق ورزیدن.

پس از شنیدن سخنان دخترک، کلاس در سکوتی محض فرو رفت.

آری عجایب واقعی همین نعمتهایی هستند که ما آنها را ساده و معمولی می انگاریم و تنها زمانی که یکی از آنها را از دست دادیم  قدر آنها را می دانیم !!

 

/ 4 نظر / 44 بازدید
عباس میرزایی

سلام حسن امروز با تمام وزنی که داشت دست ازسرزندگیم داره کم کم برمیداره ومیره همه چیززیرحرارتش ازنفس افتاده حتی نفس خودش نمیدونم بوشهری یا نه ولی من یه هفته ای هست که هرجا باشم جزخوندن آرومم نمیکنه مواظب باش تو این وانفسای علم جنزده نشی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!موفق باشی

عباس میرزایی

سلام حسن امروز با تمام وزنی که داشت دست ازسرزندگیم داره کم کم برمیداره ومیره همه چیززیرحرارتش ازنفس افتاده حتی نفس خودش نمیدونم بوشهری یا نه ولی من یه هفته ای هست که هرجا باشم جزخوندن آرومم نمیکنه مواظب باش تو این وانفسای علم جنزده نشی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!موفق باشی

عباس میرزایی

سلام حسن امروز با تمام وزنی که داشت دست ازسرزندگیم داره کم کم برمیداره ومیره همه چیززیرحرارتش ازنفس افتاده حتی نفس خودش نمیدونم بوشهری یا نه ولی من یه هفته ای هست که هرجا باشم جزخوندن آرومم نمیکنه مواظب باش تو این وانفسای علم جنزده نشی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!موفق باشی

مرتضی

مرسی، متن خیلی قشنگیو انتخاب کردی. کاشکی واقعا قدر این نعمتا رو بدونیم. کاشکی روز به روز بتونیم بهتر این عجایب درونی رو درک کنیم و بهتر بتونیم ازشون استفاده کنیم.