زندگی خالی نيست،مهربانی هست،سيب هست،ايمان هست،آری تا شقايق هست، زندگی بايد كرد.....

/ 5 نظر / 10 بازدید
sayeroshan

حتما بايد گفت که چشمها را بايد شست جور ديگر بايد ديد نه؟! کاش می شد گفت که زندگی شعره که لطيف اما گاهی وقتها از خار گل هم بدتر می شه

zahra

پناه جستن در غاري به غايت دور و زيستن در مغاكي سخت متروك و زندگي را به معناي خود بازگرداندن آرزويي است كه چون ماري لغزان از ژرفاي ذهن عاصي من بيرون مي خزد بر چهره حجابي از زيركي كشيدن و از اندوخته ها غروري نامطمئن ذخيره ديدن و روز را با مسماري از هول به شب دوختن و به انتظار دقيقه ي هجرت زندگي را از معناي خود زدودن حكمي است ناگزير كه به آن گردن نهاده ام ... پيمان آزاد...سلام..خسته نباشيد...خوشحالم که هين پستتون بوی اميد و زندگی و اراده ميده....عکس هم خوب بود...من به روزم...و منتظر...يا حق

zahra

به دشنه فکر می کنم به چشم خشمگین تو و زخم کاری دلم!!! ::::::::::::::::::::::::: دریاب!

mahsa

سلام دوست عزيز مثل هميشه عالی بوده راستی من اپم اگه قابل... يا حق

katayoon

ممنون که سر زدی يا حق