فیلترهای سه گانه سقراط


قدرت تکلم و سخن گفتن نعمتی بزرگ است که خداوند به انسان ارزانی داشته.حضرت علی می فرماید تا زمانی که سخنی را بر زبان نرانده ای بنده توست اما به محض آنکه آن سخن را گفتی تو بنده آن می شوی.ما آدمها عادت داریم خیلی راحت خیلی چیزها را بر زبان بیاوریم و اصلا به تاثیر سخن خود در فرد مخاطب توجه نداریم. به قول پائولو کوئیلو نویسنده مشهور برزیلی، کلمه مخرب ترین سلاحی است که انسان تا کنون خلق کرده است. با کلمات می توان تنها در چند ثانیه زخمی را در قلبی ایجاد کرد که خوب شدن و التیام یافتن آن سالها به طول بیانجامد. زبان مانند شمشیری دو لبه است ،پس در موقع استفاده از آن مواظب باشیم آن را در برابر چه کسی به کار بگیریم.

در یونان باستان ، سقراط تا حد زیادی به دانشمندی اشتهار داشت. روزی یکی از آشنایان فیلسوف بزرگ به دیدارش آمد و گفت : می دانی درباره دوستت چه شنیده ام ؟
سقراط جواب داد : یک دقیقه صبر کن ، قبل از اینکه چیزی بگویی می خواهم امتحان کوچکی را بگذرانی که به آن تست فیلتر سه گانه می گویند.
آشنا پرسید: فیلتر سه گانه ؟
سقراط ادامه داد: قبل از اینکه با من درباره دوستم صحبت کنی، شاید بد نباشد که چند لحظه صبر کنی و چیزهایی را که می خواهی بگویی فیلتر کنی . به همین خاطر به این امتحان، تست فیلتر سه گانه می گویم.
اولین فیلتر، حقیقت است. تو کاملا مطمئنی مطالبی که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟ مرد گفت : نه، درحقیقت من همین الان درباره اش شنیدم و...
سقراط گفت : بسیار خوب، پس تو واقعا نمی دانی که حقیقت دارد یا خیر.
حالا دومین فیلتر را امتحان می کنیم، دومین فیلتر نیکی است. چیزی که می خواهی راجع به دوست من بگویی، مطلب خوبی است؟
مرد جواب داد: نه، کاملا برعکس ... .
سقراط ادامه داد: خُب، پس تو می خواهی به من راجع به او چیز بدی بگویی اما دقیقا از درستی آن مطمئن نیستی. هنوز باید امتحان را ادامه دهی چون هنوز یک فیلتر باقی مانده: فیلتر فایده. مطلبی که می خواهی راجع به دوستم به من بگویی، فایده ای برای من دارد؟ مرد جواب داد: نه، نه واقعاً.
سقراط نتیجه گیری کرد : اگر چیزی که می خواهی به من بگویی نه حقیقت است نه خوبی دارد و نه فایده ای دارد، پس چرا اصلاً بگویی ؟؟؟/ 0 نظر / 14 بازدید