هشت چیز که خداوند در باره آنها از تو سوال نمی کند

 

هشت چیز که خد اوند در باره آنها از تو سوال نمی کند:

 

1-  خداوند از تو نخواهد پرسید  که چه اتومبیلی سوار می شدی،بلکه از توخواهد پرسید  چند نفر را به مقصد رساندی؟


2-  خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه ات چند متر بود، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشآمد گفتی؟


3-خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترینمیزان حقوقت چقدر بودبلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی؟


4- خداوند از تو نخواهد پرسید چه لباسهایی در کمد داشتی،بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟


5- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود،بلکه از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟


6- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟


7-خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو چه رنگ بود،بلکه از تو خواهد پرسید چگونه انسانی بودی؟


8- و خداوند از تو نخواهد پرسید  چرا این جملات را برای دوستانت نخواندی بلکه از تو خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران  در وجدان خود احساس شرمندگی کردی؟

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
peara

salam bargashtane 2barato tabrik migam movafagh bashi

مینا

خیلی قشنگ بود

يه دوست

ممنون از اين هشدارتون . دستتون درد نكنه[لبخند]