متن های زیبای دوزبانه انگلیسی فارسی

When you win, I will proudly tell the world

Hey"That's my friend!"

But If you lose, I sit by your side, hold your hand...And say

"Hey, I'm your friend"

 هنگامی که برنده می شوی من با افتخار به تمام دنیا می گویم: آهای این دوست من است.

اما هنگامی که شکست می خوری در کنارت می نشینم،دستهایت را در دست می گیرم و می گویم، من دوستت هستم

******************************** 

Three sentences for getting success:

1-Know more than other

2-Work more than other

3-Expect less than other

 WILLIAM SHEAKSPER

 سه جمله برای کسب موفقیت

١-بیشتر از دیگران بدان

٢-بیشتر از دیگران کار کن

٣-کمتر از دیگران انتظار داشته باش

 ویلیام شکسپیر   

*******************************

Never break four things in your life

Trust-promise-relation- heart

Because when they break they don't make

Noise but pain a lot.

CHALES

هرگز چهار چیز را در زندگی نشکن:

اعتماد

قول

 ارتباط

 قلب

زیرا زمانیکه اینها شکسته بشند صدا ندارند ولی دردشان شدید است.

«چالز» 

*******************************

Don't compare yourself with anyone in this world

If you do so, you are insulting yourself

ALEN STRIKE

در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن

اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری

«آلن استرایک» 

*******************************

Easy is to get a place is someone's address book. Difficult is to get a place in someone's heart


در دفترچه آدرس اشخاص جا داشتن آسان است.

در قلب آنها جا باز کردن مشکل است

*******************************

Easy is to judge the mistakes of others

Difficult is to recognize our own mistakes

قضاوت درباره اشتباه دیگران آسان است

تشخیص اشتباه خود مشکل است.   

*****************************

Winning doesn't always mean being first

Winning means you're doing better than you're done before

BONNIE BLAIR

بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی

بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

بونی بلایر

  ********************************************************

 

 


/ 1 نظر / 54 بازدید
سمر سپید

میشه بگید صفحه ی اصلی وبتون کجاست /خیلی وب خوبی دارید