هشت چیز که خد اوند در باره آنها از تو سوال نمی کند:

 

1-     خداوند از تو نخواهد پرسید  که چه اتومبیلی سوار می شدی،بلکه از توخواهد پرسید  چند نفر را به مقصد رساندی؟

2-    خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه ات چند متر بود، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشآمد گفتی؟

3-   خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوقت چقدر بود بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی؟

4-    خداوند از تو نخواهد پرسید چه لباسهایی در کمد داشتی،بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

5-   خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود،بلکه از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

6-   خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟

7-   خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو چه رنگ بود،بلکه از تو خواهد پرسید چگونه انسانی بودی؟

۸- و خداوند از تو نخواهد پرسيد چرا اين جملات را برای دوستانت نخواندنی بلکه از تو خواهد پرسيد آيا از خواندن آنها برای ديگران در وجدان خود احساس شرمندگی  کردی؟ 

 

 

  
نویسنده : حسن ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها :