سيزده خط برای زندگی

دوستت دارم  نه بخاطر شخصيت تو  بلکه به خاطر شخصيتی که در هنگام با تو بودن پيدا می کنم .

هيچکس لياقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنين ارزشی داشته دارد باعث اشک ريختن تو نمی شود .

اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد  به اين معنی نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگيرد ولی قلب تو را لمس کند .

بدترين شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی هرگز به او نخواهی رسيد .

هرگز لبخند را ترک نکن  حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود .

تو ممکن است در تمام نقاط دنيا فقط يک نفر باشی  ولی برای بعضی افراد تمام دنيا هستی .

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند  نگذران .

شايد خدا خواسته است که ابتدا بسياری افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را  به اين ترتيب وقتی او را يافتی بهتر می توانی شکرگذار باشی .

به چيزی که گذشت غم مخور  به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن .

هميشه افرادی هستند که تو را می آزارند  با اين حال همواره به ديگران اطمينان کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده  دوباره اعتماد نکنی .

خود را به فرد بهتری تبديل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه شخص ديگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد .

زياده از حد خود را تحت فشار نگذار  بهترين چيزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری .

 

     

                                                      

 

  
نویسنده : حسن ; ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
تگ ها :