هفت بار روح خود را نکوهش کردم

متنی بسیار زیبا از جبران خلیل جبران نویستده و شاعر و نقاش شهیر لبنانی رو براتون مبذارم امیدوارم که خوشتون بیاد.در آینده باز هم از متن های زیبایی این نویسنده توانا براتون مطالبی خواهم نوشت.هفت بار روح خویش را تحقیر کردم :
اولین بار هنگامی بود که برای رسیدن به بلند مرتبگی ، خود را فروتن نشان می داد .
دومین بار آن هنگام که در مقابل فلج ها می لنگید .
سومین بار آن زمان که در انتخاب خویش بین آسان و سخت آسان را برگزید .
چهارمین بار وقتی که مرتکب گناهی شد و به خویشتن تسلی داد که دیگران هم گناه می کنند .
پنجمین بار آن گاه که به علت ضعف و ناتوانی از کاری سر باز زد و صبر را حمل بر قدرت و توانایی اش دانست.
ششمین بار زمانی که چهره ای زشت را تحقیر کرد در حالی که نمی دانست آن چهره یکی از نقاب های خویش است .
و هفتمین بار وقتی که زبان به مدح و ستایش گشود و انگاشت که فضیلت استلطفا نظر یادتون نره؟؟؟


  
نویسنده : حسن ; ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
تگ ها : روح ، نکوهش ، گناه

متن بسیار زیبای از دکتر علی شریعتی

خواندن متن های زیبایی دکتر شریعتی همیشه توام با لذتی شیرین و تاثیری عمیق برای من بوده است.وقتی متن های دکتر شریعتی را می خوانی و به آنها فکر می کنی تازه می توانی به عمق دانش و عظمت و پاکی روح این شهید آزاده پی ببری.در ادامه متن زیبایی از وی را برایتان می گذارم امیدوارم که لذت ببرید. راستی فاتحه برای روح بلند شریعتی فراموش نشه لطفا ...

 

باتو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کند
باتو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند
باتو، کوه ها حامیان وفادارخاندان من اند
باتو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند
ابر، حریری است که برگاهواره ی من کشیده اند
و طناب گاهواره ام را مادرم، که در پس این کوه هاهمسایه ی ماست در دست خویش دارد
باتو، دریا با من مهربا نی می کند
باتو، سپیده ی هرصبح بر گونه ام بوسه می زند
باتو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند
باتو، من با بهار می رویم
باتو، من در عطر یاس ها پخش می شوم
باتو، من درشیره ی هر نبات میجوشم
باتو، من در هر شکوفه می شکفم
باتو، من درمن طلوع لبخند میزنم،درهر تندر فریاد شوق میکشم، درحلقوم مرغان عاشق می خوانم در غلغل چشمه ها می خندم، درنای جویباران زمزمه می کنم
باتو، من در روح طبیعت پنهانم
باتو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم
باتو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، درسکوت این آسمان، درتنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش وجمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند وگلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از
خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند
.
بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم
بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند
بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند
بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند
بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند وطناب گهواره ام را از دست مادرم ربوده اند و بر گردنم افکنده اند
بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد
بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند
بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است
بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند
بی تو، من با بهار می میرم
بی تو، من در عطر یاس ها می گریم
بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده خواهم ماند لمس می کنم.
بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم.بی تو،من در چنگ طبیعت تنها می خشکم
بی تو، من زندگی را، شوق را،بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم
بی تو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، درسکوت این آسمان، درتنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.
درختان هر کدام خاطره ی رنجی، شبح هر صخره، ابلیسی، دیوی، غولی، گنگ و پر کینه فروخفته، کمین کرده مرا بر سر راه ،باران زمزمه ی گریه در دل من، بوی پونه، پیک و پیغامی نه برای دل من، بوی خاک، تکرار دعوتی برای خفتن من، شاخه های غبار گرفته، باد خزانی خورده، پوک، همه تلخ ترین یادهای من، تلخ ترین یادگارهای من اند
.

 

  
نویسنده : حسن ; ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
تگ ها : دکتر شریعتی

200 ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

  

ضرب المثل : Make hay while the sun shine
مفهوم به انگلیسی
: take a chance while it is available
  شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه :معادل در فارسی

ضرب المثل : Strike while the iron is hot
مفهوم به انگلیسی : take care of a matter before it becomes too late
معادل در فارسی : تا تنور داغه نون رو بچسبون

ضرب المثل : All that glitters is not gold
مفهوم به انگلیسی : something that looks valuable is sometimes truly worthless
معادل در فارسی : هر گردی گردو نیست

ضرب المثل : Curiosity killed the cat
مفهوم به انگلیسی : curiosity causes problems
معادل در فارسی : فضولی موقوف

ضرب المثل : easy come, easy go
مفهوم به انگلیسی :  easy come, easy go
معادل در فارسی : باد آورده را باد می برد

ضرب المثل : no news is good news
مفهوم به انگلیسی :  it’s better not to hear anything than to hear bad news
معادل در فارسی : بی خبری خوش خبری است

ضرب المثل : nothing ventured, nothing gained
مفهوم به انگلیسی : someone who doesn’t try does not succeed
معادل در فارسی : نابرده رنج گنج میسر نمیشود

ضرب المثل : East, West, homes best
معادل در فارسی : نابرده رنج گنج میسر نمیشود

دنباله ضرب المثل ها را می توانید در ادامه مطلب بخوانید.

 

ادامه مطلب   
نویسنده : حسن ; ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
تگ ها :

متن های زیبای دوزبانه انگلیسی فارسی

When you win, I will proudly tell the world

Hey"That's my friend!"

But If you lose, I sit by your side, hold your hand...And say

"Hey, I'm your friend"

 هنگامی که برنده می شوی من با افتخار به تمام دنیا می گویم: آهای این دوست من است.

اما هنگامی که شکست می خوری در کنارت می نشینم،دستهایت را در دست می گیرم و می گویم، من دوستت هستم

******************************** 

Three sentences for getting success:

1-Know more than other

2-Work more than other

3-Expect less than other

 WILLIAM SHEAKSPER

 سه جمله برای کسب موفقیت

١-بیشتر از دیگران بدان

٢-بیشتر از دیگران کار کن

٣-کمتر از دیگران انتظار داشته باش

 ویلیام شکسپیر   

*******************************

Never break four things in your life

Trust-promise-relation- heart

Because when they break they don't make

Noise but pain a lot.

CHALES

هرگز چهار چیز را در زندگی نشکن:

اعتماد

قول

 ارتباط

 قلب

زیرا زمانیکه اینها شکسته بشند صدا ندارند ولی دردشان شدید است.

«چالز» 

*******************************

Don't compare yourself with anyone in this world

If you do so, you are insulting yourself

ALEN STRIKE

در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن

اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری

«آلن استرایک» 

*******************************

Easy is to get a place is someone's address book. Difficult is to get a place in someone's heart


در دفترچه آدرس اشخاص جا داشتن آسان است.

در قلب آنها جا باز کردن مشکل است

*******************************

Easy is to judge the mistakes of others

Difficult is to recognize our own mistakes

قضاوت درباره اشتباه دیگران آسان است

تشخیص اشتباه خود مشکل است .   

*****************************

Winning doesn't always mean being first

Winning means you're doing better than you're done before

BONNIE BLAIR

بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی

بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

بونی بلایر

  ********************************************************

 

 


  
نویسنده : حسن ; ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
تگ ها :

خدایا چرا من ؟

داستان زیر رااز وبلاگ بسیار زیبای baran3.blogsky.com انتخاب کرده ام که براتون می ذارم. امیدوارم خوشتون بیاد.


 )  Arthur Ashe   آرتور آشی ) قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون به خاطر خون آلوده ای که درجریان یک عمل جراحی درسال ۱۹۸۳دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد ودربسترمرگ افتاد. او ازسراسر دنیا نامه هائی از طرفدارانش دریافت کرد. یکی از طرفدارانش نوشته بود :

 چرا خدا تو را برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟

     آرتور در پاسخش نوشت  :

  دردنیا ۵۰ میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می کنند،

 ۵ میلیون یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند،

 ۵۰۰ هزارنفر تنیس رادرسطح حرفه ای یادمی گیرند،

 ۵۰ هزارنفر پابه مسابقات ‏می گذارند،

 ۵ هزارنفر سرشناس می شوند ،

۵۰ نفربه مسابقات ویمبلدون راه پیدامی کنند،

 ۴ نفربه نیمه نهائی می رسند ،

  و٢نفر به فینال،

 و آن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم هرگز نگفتم خدایا چرا من؟

و امروز هم که ازاین بیماری رنج می کشم هرگز نمی توانم بگویم خدایا چرا من؟

 

  
نویسنده : حسن ; ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
تگ ها :

پنج قانون موفقیت

با سلام به همگی دوستان عزیز. امروز می خوام متن یه کتاب انگلیسی به نام پنج قانون نوشته هآریانا نیکیتینا رو که در باره رموز موفقیت نوشته شده رو براتون بذارم. کتاب بسیار پربار و مفیدی هست که اگه کسی واقعا به قوانین اون عمل کنه می تونه در هر کاری موفق باشه.من که خیلی ازش استفاده کردم تا نظر شما چی باشه.

راستی ترجمه این کتاب رو خودم انجام دادم و خیلی خوشحال میشم اگه اشکالی در ترجمه می بینید در بخش نظرات بنویسید.                            

  پنج قانون               

When I first discovered the laws of success I was shocked.

هنگامی که برای نخستین بار قوانین موفقیت را کشف کردم شوکه شدم.

 

 I felt sorry for the time I wasted trying to succeed without knowing the Basics!

بخاطر زمانهایی که بدون آگاهی از  اصول موفقیت،برای موفق شدن فقط تلاش کرده وآن را از دست داده بودم متاسف شدم.

 

 I was mad because I didn't discover them before.

فکر می کنم دیوانه بودم که تا حالا نتوانسته بودم اصول را کشف کنم.

 

We don't drive a car if we don't know driving regulations and the Meaning of road signs.

  اگر از قوانین  رانندگی  اطلاع نداشته باشیم و مفهوم علامتهای نصب شده در جاده را ندانیم اقدام به رانندگی نمی کنیم.

 

 We don't try to fix refrigerator without knowing how it works.

ما بدون آگاهی از نحوه کارکرد یخچال اقدام به تعمیر آن نمی کنیم

 

 Why then we try to succeed without knowing the basics of success?

پس چرا بدون آگاهی از اصول موفقیت سعی در دست یابی به موفقیت می کنیم؟

 

 From the beginning of time, there have been laws set in motion that automatically brings their results when we act in relation to them.

از زمانهای نخستین تا کنون قوانینی در امواج گنجانده شده که اگر طبق آنها  عمل کنیم به طور ناخود آگاه تاثیر خود را نشان خواهند داد.

 

And success is no exception.

و موفقیت هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

 "If you want to succeed you have to apply five laws of success."

اگر  خواهان دست یابی به موفقیت هستید باید پنج قانون موفقیت را به کار ببرید.

 

"If you apply 5 laws of success you will succeed." Even if you don’t want to.

اگر پنج قانون موفقیت را به کار ببرید حتی اگر خودتان هم نخواهید موفق خواهید شد .

 

 

You can apply them in ALL aspects of your life.

شما می توانید در تمام زمینه های زندگی اتان از آنها استفاده کنید.

 

 It doesn't matter if you want to earn $10,000 a day, lose 500 pounds or win Olympic gold.

اصلا تفاوتی نمی کند که خواهان درآمد ده هزار دلاری در روز باشید یا  کم کردم 250 کیلوگرم وزن و یا گرفتن مدال طلای المپیک.

 

You will succeed in EVERYTHING you want if you are applying laws of success.

اگر به پنج قانون موفقیت عمل کنید در هر چیزی که بخواهید موفق خواهید شد.

 

So, are you ready to be successful?

آیا برای موفق شدن آمادگی دارید؟

 

Let's start then!

پس بیایید شروع کنیم

 

 

*****************************************************

 

1.     THE LAW OF DESIRE

قانون اول :   میل شدید

 

"If you want something badly enough you will get it."

اگر چیزی را بیش از حد  طلب کنید به آن دست می یابید.

 

That's right. If you really WANT something you will get it.

بله  درست است ، اگر شما واقعا خواستار چیزی باشد به آن دست خواهید یافت.

 

Desire is a force that cannot be easily stopped.

میل شدید قدرتی است که به آسانی نمی توان آنرا متوقف کرد.

 

Think about your goal.

به هدف خود بیاندیشید،

 How bad do you want it?

تا چه حد خواهان  هدفتان هستید؟

Are you willing to sacrifice?

آیا  حاضرید به خاطر آن قربانی شوید؟

 Under what conditions will you give up?

تحت چه شرایطی تسلیم خواهید شد؟

 

If you want something badly enough, then quitting is simply not an option.

اگر واقعا خواهان بدست آوردن چیزی باشید دیگر دست کشیدن از آن گزینه آسانی نخواهد بود.

 

You either find a way or make one. You

شما یا راهی پیدا می کنید و یا راهی را خلق خواهید کرد .

pay the price, whatever it takes.

هزینه آنرا هر چه که باشد خواهید پرداخت.

You desire is the fire that heats you up to perform, to excel.

میل شدید شما  به مثابه آتشی است که شما را برای انجام عمل  و سر آمد دیگران بودن گرم می کند.

 

You know that a small fire cannot heat much; so it is necessary to have a large and intense fire to heat more.

می دانید که آتش کوچک گرمای زیادی تولید نمی کند پس لازم است که آتشی بزرگ و پر حرارت مهیا کنید تا بیشتر گرم شوید.

That intense fire is your passion – your burning desire to excel in anything.

این آتش پر حرارت همان اشتیاق شماست ، میل سوزان شما به سرآمد بودن در هر چیزی.

 

 If you are not sure if your desire is strong enough there is a simple way to intensify it:

اگر مطمئن نیستید که ایا میل شما به اندازه کافی  قوی است یا خیر راه  ساده ای وجود دارد تا آنرا تشدید کنید :

 

 Take a piece if paper and write down all the reasons WHY do you want to achieve your goal.

تکه کاغذی بردارید و تمام دلایلی که می خواهید به هدفتان دست پیدا کنید  را برروی آن  بنویسید.

 

 List all the benefits you can imagine.

تمام فوائدی را که می توانید تصور کنید یادداشت کنید.

 

 The more reasons you'll find, the stronger your desire will get.

هر چه  دلایل بیشتری پیدا کنید میل شما قوی تر خواهد شد.

 

 It is a good practice to read your list of benefits every morning.

یک تمرین خوب اینست که هر روز صبح لیست فوائد خود را مرور کنید

 

 So you will stay connected with your goal during the day, you'll be more motivated and inspired. 

به این ترتیب  در طول روز همواره به فکر هدف خود خواهید بود و دارای انگیزه و نیروی درونی بیشتری خواهید شد.

 

"Desire overcomes obstacles to success.          

میل شدید بر موانع موفقیت چیره می شود.

Desire makes molehills out of mountains.

میل شدید از کوه ، کاه می سازد.

No matter what stands in the way, it is moveable."

 

مهم نیست که چه موانعی بر سر راه قرار دارند ، هر چه که باشند قابل برداشتن خواهند بود .

 

 ********************************

 

 

  1. THE LAW OF BELIEF

قانون دوم :  ایمان

 

"Anything you believe to be true will be your reality."

هرآنچه که به راستین بودنش ایمان داشته باشید برای شما محقق خواهد شد.

 

If you don't believe that you can achieve your goal, you won’t.

اگر باور نداشته باشید که می توانید به هدفتان دست پیدا کنید به آن نخواهید رسید.

 

 In order to achieve anything, you must believe it is possible at a cellular level.

برای دست یافتن به هر چیز باید  از اعماق ذهن خود به ممکن بودن آن ایمان داشته باشید.

 

Our subconscious mind doesn't know the difference between dreams and reality.

ضمیر ناخود آگاه ما  تفاوت میان رویا  و واقعیت را درک نمی کند.

 

 Whatever picture you will consistently think about will drive your actions to create that exact picture.

هر تصویری که به طور مداوم به آن فکر کنید اعمال شما را به سمت  ایجاد دقیق آن تصویر  هدایت خواهد کرد.

 

If you are 100% sure you will achieve your goal,

اگر صد در صد مطمئن هستید که به هدفتان دست خواهید یافت ،

 

If you have a clear picture of achieving it,

اگر تصویری دقیق از دست یابی به هدفتان در ذهن دارید،

 

Your subconscious mind will AUTOMATICALLY drive your behavior to create this picture in reality.

ضمیر ناخودآگاه شما به طور غیر ارادی اعمال شما را به سمت خلق این تصویر در عالم واقعیت  سوق رخواهد داد.

 

As Dr. Murphy said: "Every thought is a cause, and every condition is an effect."

همانطور که دکتر مورفی می گوید : هر اندیشه یک علت و هر اتفاق یک معلول است.

 

So, can you picture yourself being wealthy?

پس آیا می توانید خودتان را ثروتمند تصور کنید؟

 

Can you close your eyes and see yourself as you already achieved your goals?

آیا می توانید چشم هایتان را ببندید و خودتان را  در حالی تصور کنید که به اهدافتان دست یافته اید ؟

 

Do you have any doubts that you can achieve them?

آیا شک دارید که به اهدافتان دست می یابید؟

 

If yes, try to practice visualization exercise every night before you fall asleep.

اگر پاسختان مثبت است هر شب قبل از خواب تمرین تجسم بخشی  را انجام دهید.

 

Relax, close your eyes and create a clear mental picture of achieving your dream.

در حالت ریلکسی قرار بگیرید ، چشمهایتان را ببندید و یک  تصویر شفاف ذهنی از دست یافتن به هدفتان در ذهن خود خلق کنید.

 

 Try to make your picture as real as possible.

سعی کنید تا آنجا که ممکن است تصویر شما حقیقی باشد

 

How it feels?

چه احساسی به شما دست می دهد ؟

 

Don't just create a picture, create an emotion!

فقط یک تصویر   بوجود نیاورید  بلکه احساسات راهم  خلق کنید.

 

Repeat this exercise until you believe in yourself and in your ability to reach your goals.

 

این تمرین را تا هنگامی که به خود و توانایی خود در دست یافتن به هدف ایمان نیاورده اید ادامه دهید.

************************************************

 

 

 

 

 

3.     THE LAW OF POSITIVE ATTITUDE

قانون سوم :  نگرش مثبت

 

"The way we think is the way we perform."

ما همانگونه عمل می کنیم که می اندیشیم.

 

Your attitude is everything.

نگرش شما همه چیز شماست.

 

It is how you see the things around you, how you deal with the situations you face, and what you think about life.

مسئله این است که شما چگونه به چیزهای اطرافتان می نگرید، چگونه با شرایطی که با آن روبرو می شوید برخورد می کنید و در مورد زندگی چگونه می اندیشید؟

 

Listen to yourself. If you sound like "God, my life is so difficult. I will never be rich... Everything works against me.... Everyone hates me...” you have a problem.

به ندای درونتان گوش فرا دهید اگر می گویید خدایا زندگی من بسیار دشوار شده ، من هرگز ثروتمند نخواهم شد ، همه چیز بر علیه من است و همه از من متنفرند ... شما دچار مشکل شده اید.

We can't control the obstacles, but we can control our attitude.

ما نمی توانیم مشکلات را تحت کنترل خود در آوریم اما می توانیم نگرش و طرز برخورد خود را تغییر دهیم .

 

Positive attitude and optimism work like a magnet for success.

نگرش مثبت و خوشبینی مانند آهن ربایی به سمت موفقیت عمل می کنند.

 

If you maintain positive attitude no matter what the situation is, success will come to you AUTOMATICALLY.

اگر شما همواره نگرش مثبت خود را حفظ کنید بدون توجه به چگونگی شرایط ،موفقیت خود به خود به سوی شما خواهد آمد.

 

Even failure has a lot of positive things in itself.

حتی شکست نیز دارای نکات مثبت فراوانی است.

You learn a lesson from your failure, and next time you won't make the same mistake!

شما از شکست خود درس فرا خواهید گرفت و بار دیگر آن اشتباه  را تکرار نخواهید کرد.

 

 

Actually success comes only after the certain number of failures.

در واقع موفقیت تنها پس از شکست های متعدد بوجود خواهد آمد

 It never comes instantly.

و هرگز فورا محقق نخواهد شد.

You have to fail in order to succeed.

شما برای موفق شدن  باید شکست بخورید.

 Every failure still brings you one step closer to your success.

هر شکست شما را یک پله به موفقیتتان نزدیک تر خواهد ساخت.

 

Here are few tips how to help to maintain the positive attitude:

نکته هایی برای حفظ نگرش مثبت :

-1Listen to yourself

1- به ندای درونتان گوش کنید :

Start to listen to your thoughts, ideas, beliefs and commentaries.

به افکار ، ایده ها ، اعتقادات و تحلیل های خود گوش فرا دهید.

Every time you think something negative, think again.

هر گاه فکری منفی به ذهنتان خطور کرد دوباره فکر کنید.

 Try to find something positive in situation.

سعی کنید نقطه مثبتی را در آن شرایط بیابید.

 I believe in every situation there are two sides.

من معتقدم که هر شرایطی دارای دو جنبه است ،

Positive and negative.

جنبه مثبت و  جنبه منفی.

Try to focus on the positive one.

سعی کنید بر جنبه مثبت آن متمرکز شوید.

 

-2 Get enough sleep

2- به اندازه کافی بخوابید :

 

It seems obvious but many people don't get enough sleep at night. As a result they wake up tired and depressed.

این موضوعی کاملا بدیهی است.  اما بسیاری از افراد در طول شب خواب کافی ندارند در نتیجه با خمودی و خستگی از خواب بیدار می شوند

 

Right amount of sleep will boost your energy; you will be able to do things you planned to do without getting tired or overwhelmed.

.

میزان مناسب خواب ، انرژی شما را افزایش خواهد داد. شما  قادر خواهید بود بدون خستگی و ناتوانی آنچه را که برنامه ریزی کرده اید انجام دهید.

-3 Put things in perspective

3- مسائل را ژرف نگری کنید:

 

If you find yourself getting stressed or frustrated take a step back and look at the bigger picture.

اگر خود را نا امید و سر خورده  می بینید یک مرحله به عقب بازگردید و به تصویری بزرگتر نگاه کنید.

 

 Is your stress really worth it?

آیا استرس شما واقعا ارزش ان را دارد؟

 Are your problems that big?

آیا مشکلتان واقعا بزرگ است؟

 

 Most of the time our problems don't seem that Important when we take a look at life as a whole.

هنگامی که به کلیت زندگی می نگریم در بیشتر مواقع می بینیم که مشکلات ما آنقدر ها هم بزرگ نیستند.

 

-4 Take a break

4- کمی استراحت کنید :

Sometimes the only solution is to take away from it all.

در بعضی مواقع تنها راه حل، دور بودن از مشکل است.

 

It doesn't matter if your break is a trip in the car or vacation in the Bahamas.

مهم نیست که استراحت شما یک مسافرت با ماشین باشد یا تعطیلات در کشور باهاما.

 

Even a walk around the block can do wonders with your mood.

حتی قدم زدن  در اطراف یکی از محله های شهر هم می تواند تاثیری شگرف بر روحیه شما بگذارد

 

If you don't have time at all, here is a 30 second solution to improve your mood:

اگر چنانچه اصلا فرصتی ندارید  یک راه حل سی ثانیه ای برای بالا بردن روحیه شما وجود دارد:

 

Every time you think about something choose a positive attitude.

هر گاه به موضوعی می اندیشید نگرشی مثبت اتخاذ کنید.

It will make your life happier and it will attract success you are looking for.

این کار زندگی شما را شاد تر نموده و موفقیتی را که در پی آن هستید به سمت شما جذب خواهد کرد.

 

************************************************************

4.     THE LAW OF PERSISTENSE

قانون چهارم : ایستادگی

"If you keep trying you will succeed."

اگر به تلاش ادامه دهید موفق خواهید شد.

Ability to persist is what makes people to succeed.

آنچه باعث موفقیت افراد میشود قابلیت ایستادگی است.

How many times did you stop trying after the first failure?

چند بار تا کنون به خاطر شکست اولیه دست از کار کشیده اید؟

Success never comes after first attempt.

موفقیت هرگز در پی نخستین تلاش حاصل نمی شود.

Whatever you goal is there will be obstacles on your way to success.

هدف شما هر چه که باشد موانعی بر سر راه شما  وجود خواهند داشت.

 They are part of life.

این موانع بخشهایی از زندگی هستند.

Expect them. Learn from them and adapt.

 

منتظر آنها باشید، ازآنها درس فرا گیرید و خود را با آنها سازگار کنید.

Walt Disney was turned down 302 times before he got financing for his dream of creating the “Happiest Place on Earth”.

تقاضای مالی والت دیسنی برای خلق رویای خود که ساختن شاد ترین مکان دنیا بود قبل از اینکه مورد پذیرش قرار بگیرد 302 بار رد شد

Colonel Sanders spent two years driving across the United States looking for restaurants to buy his chicken recipe.

سرهنگ ساندرز دو سال مشغول رانندگی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا بود و به دنبال رستورانی می گشت که دستور پخت جوجه او را بخرد. او 1009 بار شکست خورد .

 

 He was turned down 1,009 times! How successful is Kentucky Fried Chicken today?

امروز مرغ سرخ شده کنتاکی چقدر معروف است؟

“Chicken Soup for the Soul" was rejected by publishers 170 times - now it's sold 70 million copies!

.کتاب "سوپ جوجه برای روح" 107  بار توسط ناشرین رد شد ولی تا امروز 70 میلیون نسخه آن به فروش رفته است.

Success lies in a person's willingness to make relentless, Step-by-step efforts.

موفقیت  در رغبت فرد به تلاش بی وقفه و مرحله به مرحله نهفته ست.

Without failing, there is no learning or improvement.

بدون شکست  یادگیری  و یا ترقی وجود ندارد.

Failing should not be seen as a bad thing but as a stepping stone.

نباید با دیده بد به شکست نگریست بلکه باید از آن به عنوان راهی برای پیشرفت استفاده کرد.

Each time you fail, you learn what not to do, and this brings you closer and closer to finding the right key.

هر بار که شکسست می خورید می آموزید که چه کاری را انجام ندهید و این  مسئله شما را به راه حل  صحیح نزدیک و نزدیک تر می کند.

Without failure, there can be no success.

ممکن است بدون شکست  به موفقیتی هم دست پیدا نکنید.

 So go out there and Start trying.

پس وارد اجتماع شوید و تلاش را آغازکنید.

 Fail or succeed, it doesn't matter.

  شکست یا موفقیت مهم نیست 

Both of them will get you where you want to be.

هر دو آنها شما را به جایی می برند که می خواهید باشید.

 

********************************************

  1. THE LAW OF GOAL SETTING

قانون پنجم: قانون تعیین هدف

"There is no achievement without goals."(Robert J. Mc kain)

بدون تعیین کردن هدف هیچ دست آوردی هم وجود نخواهد داشت.

Goal setting is the most powerful tool you have to achieve success.

تععین هدف قویترین ابزاری است که شما برای رسیدن به موفقیت در دست دارید.

Goals keep you focused. They keep you motivated.

اهداف شما را متمرکز نگه می دارند و به شما انگیزه می دهند.

Goal Setting helps you to create step-by-step plan to your success.

تعیین اهداف یه شما کمک می کنند تا یک برنامه قدم به قدم برای دستیابی به موفقیت طراحی کنید.

Your dreams will be only dreams without goal setting.

آرزوهای شما بدون تعیین هدف تنها در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.

 

So what the difference between dreams and goals?

خوب پس تفاوت میان اهداف و آرزوها چیست؟

 

Goals have a deadline.

اهداف دارای مرز بندی هستند.

Goals are specific.

اهداف قابل تشخیص هستند.

Goals are put into writing

اهداف قابل نوشته شدن هستند.

Goals have a clear step-by-step plan

اهداف دارای یک برنامه گام به گام مشخص هستند.

Stop dreaming.

از رویا پردازی دست بکشید.

Start setting goals.

یک هدف تعیین کنید.

YOUR LIFE IS UP TO YOU.

زندگی شما تنها به خودتان بستگی دارد.

 

Don't wait for miracle...

منتظر معجزه نمانید

 Right now start to act.

همین حالا اقدامی بکنید.

Make a decision.

تصمیمی بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
نویسنده : حسن ; ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸

عشق خدایی

بعضی روزها تو زندگی ما آدما اتفاقاتی می افته که نمی تونیم اونو هضم کنیم و به همین خاطر با زمین و زمان قهر می کنیم و همه رو از کائنات گرفته تا خدا  و سرنوشت و هر کسی رو که تو اون لحظه به یادمون میاد مقصر می کنیم.بعد یه مدت میگذره... اوضاع ذهنی ما کمی آروم میشه.. تازه یادمون می افته که با خودمون  فکر کنیم که اصلا چرا اون اتفاق افتاد...دلیل اصلی اون چی بود؟...فکر و فکر و فکر...یه جرقه... یه نشونه... وبعد شاید بتونیم قسمتی از حکمت اون اتفاق رو درک کنیم...تازه اون موقع یادمون میاد که باید بگیم خدایا شکرت....البته اگه بازم نگیم عجب شانسی داشتم...


گنجشک با خدا قهر بود…….روزها گذشت و گنجشگ با خدا هیچ نگفت . فرشتگان سراغش را از خدا می گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت: می آید ؛ من تنها گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی هستم که دردهایش را در خود نگاه میدارد…..
و سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست. فرشتگان چشم به لب هایش دوختند، گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود : با من بگو از آن چه سنگینی سینه توست.

گنجشک گفت : لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سرپناه بی کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی. این طوفان بی موقع چه بود؟ چه می خواستی؟ لانه محقرم کجای دنیا را گرفت ه بود؟ و سنگینی بغضی راه کلامش بست.

سکوتی در عرش طنین انداخت فرشتگان همه سر به زیر انداختند. خدا گفت:ماری در راه لانه ات بود. باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند. آن گاه تو از کمین مار پر گشودی.
گنجشگ خیره در خدائیِ خدا مانده بود.

خدا گفت: و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام برخاستی! اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود. ناگاه چیزی درونش فرو ریخت …
های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد
  
نویسنده : حسن ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
تگ ها : خدا ، حکمت ، گنجشک ، سرنوشت