جملات آرام بخش از بزرگان

حرفهایی از بزرگان

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند،

اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند.

)                                                            ضرب المثل سانسکریت (

 

در باره هر چه می گویی فکر کن،اما درباره هر چه فکر میکنی مگوی.

( کنفوسیوس)

 

دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی. اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرتِ روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هر چه از غریزه سرزند بی ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع میکند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می یابد.                     

              ( دکتر شریعتی )

 

به جای لعنت بر تاریکی یک شمع روشن کن.

( کنفو سیوس )

موانع را تنها زمانی خواهید دید که چشم از هدفتان بردارید.

(  والش )

به مشکلاتتان بخندید تا همیشه موضوعی برای خندیدن داشته باشید.

( گرول )

غیر ممکن همان ناپیموده است.

( گود وین )

شکستی نیست جز دیگر تلاش نکردن.

( آلبرت هوبارد )

  
نویسنده : حسن ; ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧